Sobre Radio Nikosia

Radio Nikosia: Acción, participación, complicidad y comunicación.

chapita 25-5Es una de las primeras emisoras realizadas por personas que han sido diagnosticadas de problemas de salud mental. Es una experiencia que intenta una mirada lateral sobre la locura y busca vías alternativas -y alterativas- en el area para deconstruir el estigma. Nikosia es un umbral, una plaza íntima, un nuevo territorio de escucha y participación social para y con personas afectadas. Su base es la utilización de la radio -y otros medios de comunicación- como medios de expresión, intervención y visibilización social, pero a la vez explora otras vías como la del arte, la poesía, la literatura en general en tanto formas de “decir” y actuar socialmente.

Radio Nikosia son más de 40 personas que se reúnen para darle forma a ese intento de hablar de la locura desde la voz que la sufre, para soltarse a esa posibilidad de hacer un tipo de política de subsuelo, cierta militancia desde el margen que, en definitiva, aquí se reinventa como un tipo de catarsis que abre nuevas puertas. Radio Nikosia increpa a la locura, la cuestiona, se refugia en ella, la expulsa, la redefine, la ubica en el lugar de lo normal, la abraza, convive con ella y sus vaivenes; la padece. Es una emisora transversal realizada por personas que buscan comunicar y comunicarse como una estrategia en pos de de-construir las bases del propio sufrimiento. La experiencia es coordinada por la Asociación Socio-Cultural Radio Nikosia.

Memoria 2012 i mes informació en catalaán.


L’Associació Socio-Cultural Radio Nikosia neix amb la clara voluntat de treballar pel desenvolupament de nous espais de socialització i inclusió social per a les persones amb  problemes de salut mental. Entre els seus socis figuren fonamentalment persones en tractament psiquiàtric, però també professionals de l’àmbit de la salut, l’antropologia, la comunicació, la psicologia i les arts en general. És una entitat multidisciplinar que busca treballar la salut des d’àmbits comunitaris i culturals, a partir de pràctiques i dinàmiques de participació permanent en la comunitat. La seva missió o objectius principals se centren en la necessitat de generar instàncies per a la re-socialització, el restabliment de les xarxes socials dels afectats, així com la recuperació d’un rol actiu, amb sentit, dintre de la comunitat i les seves dinàmiques. Al mateix temps, la tasca se centra en una labor conjunta per a, amb, i cap a la societat, davant la necessitat de la de-construcció de l’estigma en tant generador d’un tipus de sofriment que sol denominar-se, social.

L’Associació Socio-Cultural Radio Nikosia és una entitat sense ànim de lucre, la junta directiva de la qual es formada pels propis participants. Va néixer com a conseqüència del mateix empoderamiento de les persones participants dintre del dispositiu de Radio Nikosia. Com una manera de responsabilitzar-se social i activament a l’hora de dur endavant la iniciativa. Radio Nikosia ve funcionant amb el suport d’altres entitats des de l’any 2004, però és a partir de fin del 2007 que es transforma en associació independent amb la signatura dels seus nous estatuts i la participació de 45 socis fundadors, 40 dels quals són persones amb problemes de salut mental.

Radio Nikosia també busca qüestionar i analitzar críticament les bases d’allò establert, fonamentalment pel que fa al món de la salut mental i les seves dinàmiques. Sense negar les aportacions de les diferents disciplines, el seu objectiu és fer visible l’aportació de les persones afectades i instal·lar i promoure els seus discursos com a possibles, reals i legítims, en el corpus discursiu global del tema. Per a això utilitza els mitjans de comunicació com a plataformes d’empoderament dels afectats, i de sensibilització i divulgació d’aquest  “altre” coneixement sobre la anomenada “bogeria”. Aquest coneixement parteix de la subjectivitat de l’experiència directa amb la malaltia, i fins al moment, no ha estat tingut en compte en la reflexió col·lectiva al voltant de la salut mental, ni ha tingut un lloc en la pràctica en els diferents processos terapèutics existents. En línies generals el projecte s’ha articulat sobre la base del desenvolupament dels eixos següents que estan vinculats a les tasques desenvolupades per l’associació.

Eix A - Intervenció i participació en mitjans de comunicació: Es basa en promoure la utilització i intervenció de mitjans de comunicació i les noves tecnologies de la comunicació per part dels propis afectats amb l’objectiu de de-construir la imatge negativa i contribuir a la consolidació d’una imatge social més real, més propera a la realitat quotidiana d’aquestes persones.

Eix B – Pedagogia social i sensibilització: Es basa en treballar des d’una activitat que hem denominat com de pedagogia social, basada en l’organització i la celebració de conferències, xerrades i seminaris de sensibilització en escoles, instituts, universitats, congressos, jornades, etc. on els ponents son els propis afectats, en aquest cas els redactors de Radio Nikosia.

Eix C – Art, cultura i oci en comunitat: Es basa en organitzar i desenvolupar tallers artístics per a persones amb problemes de salut mental, que siguin oberts i compten amb la participació de la ciutadania en general. És a dir, treballar per una integració plena i real en espais de ciutadania com Centres Cívics, Centres Culturals, etc.

Eix D – Assessorament i consultoria en l’àmbit educatiu. Aquesta és una de les àrees que més han crescut en els últims mesos. Es basa en consolidar a l’Associació Sociocultural Radio Nikosia com un espai de referència en l’àmbit de la salut mental per a estudiants i professionals. És a dir, Nikosia s’ha transformat en una entitat on diferents estudiants i professionals de l’àmbit de la salut mental, realitzen les seves pràctiques i reben assessorament permanent per part de l’equip de participants nikosianos (afectats de problemes de salut mental). Respecte d’això, l’Associació ha establert acords de col · laboració amb més de 20 programes i assignatures de diferents universitats i instituts de Catalunya i el món. (Veure més endavant)

Objectius Generals de l´associació

 • Promoure la de-construcció de l’estigma de les problemàtiques mentals.
 • Promoure l’associacionisme entre i cap a col·lectius en risc d’exclusió. És a dir, la ASCRN és una entitat formada, majoritàriament per persones amb problemes de salut mental, però al mateix temps compta i promou la participació de persones que no necessàriament hagin estat diagnosticades, és a dir, ciutadans. La intenció és afavorir l’associacionisme entre persones afectades i entre elles i el conjunt de la comunitat. Això sens dubte repercuteix en una millora notable de la cohesió social a partir d’una integració real entre afectats i la resta de la ciutadania.
 • Promoure i garantir els drets de ciutadania d’un col lectiu generalment desfavorit.
 • Contribuir al procés de rehabilitació de persones amb trastorns mentals severs. Promoure la recuperació de l’autonomia, un major empoderament una recuperació terapèutica de les persones afectades que participen.
 • Promoure l’acció i la conscienciació ciutadana en relació al tema de la salut mental de cara a la de-construcció dels prejudicis existents (estigma) a nivell de la comunitat. Això es realitzarà a partir de la utilització del mitjà de comunicació com a tal i de la incidència constant en altres mitjans de major cobertura. Difondre socialment les opinions i drets de les persones diagnosticades d’algun tipus de problemàtica mental.
 • La intenció es impulsar i fer créixer el projecte que busca desenvolupar espais alternatius de socialització; espais no solcats pel discurs clínic, que contribueixin a la constitució de noves identitats no vinculades estrictament a la noció de “malaltia”. La ràdio és avui un àmbit en el qual, per als seus participants, parlar de la seva vivència des de la particular perspectiva, i percebre-la com a socialment legítima pot transformar-se en l’eix de nous camins possibles de rehabilitació. Alhora, a través de la ràdio, la veu dels propis afectats es transforma en la millor eina per a de-construir l’estigma que socialment existeix al voltant de l’anomenada “bogeria”.

Objectius Específiques plantejats i aconseguits del Projecte 2012

Si bé Nikosia realitza el seu projecte a nivell local, nacional i internacional, aquest any hem posat especial èmfasi en la dimensió local relativa a la Ciutat de Barcelona. És per això, que hem potenciat i desenvolupat les activitats que tenen lloc dins el territori. Si bé, en la memòria, fem esment de totes les activitats de manera global, en primer lloc hem descrit les realitzades dins de la Ciutat.

Aquest any, a partir de la demanda del mateix col·lectiu, la intenció ha estat la de treballar en el desenvolupament i creació de nous dispositius de lluita contra l´estigma dintre de la comunitat i en interacció permanent amb la ciutadania en el marc de la Ciutat de Barcelona. Dispositius que contribueixin també en la capacitació i perfeccionament professional del grup. Aquests dispositius han tingut com eix l’àmbit de les arts, les lletres, la comunicació, la cultura en general, i han sigut el resultat d’una demanda expressa per part del col·lectiu de participants (afectats) de l’Associació Nikosia.

Objectiu 1- Consolidar el posat en marxa i aconseguir noves participacions i intervencions en mitjans de comunicació per part de les persones amb problemes de salut mental. Fer créixer l’eix A. Difondre socialment les opinions i drets de les persones diagnosticades d’algun tipus de problemàtica mental. (Objetiu assolit)

Objectiu 2 - Desenvolupar i consolidar un projecte de pedagogia social per continuar sensibilitzant la comunitat pel que fa a l’estigma en salut mental. Un projecte que compti amb la participació activa dels propis afectats i es realitzi sobre les bases de la complicitat, la proximitat i el treball conjunt en i amb la ciutadania. (Objetiu assolit)

Objectiu 3 - Realitzar 40 xerrades i conferències en relació a universitats, congressos, escoles i instituts. 19 a dins del territori de la Ciutat de Barcelona. (Objetiu assolit)

Objectiu 4 - Continuar treballant com a espai d’assessorament per a estudiants i altres professionals de l’àmbit de la salut, el periodisme, les arts, entre altres disciplines. (Objetiu assolit)

Objectiu 5 - Consolidar els tallers oberts a la ciutadania: taller inclusiu d’arts plástiques, el taller de ioga, el taller de periodisme, el taller de percussió i veu, i el taller de teatre per a persones amb problemes de salut mental, obert també a la participació de persones de la ciutat i el barri amb l’objectiu de continuar treballant des de, en i cap a la comunitat. (Objetiu assolit)

Objectiu 6- Consolidar el Club Social Nikosia com un espai d’integració real en la comunitat, com una eina de participació activa per part dels usuaris en connexió permanent amb l’entorn del barri. La majoria dels tallers nikosians, així com una gran part de les accions de sensibilització en universitats, instituts i congressos s’han realitzat sota el paraigua conceptual del Club Social Nikosia, reconegut com servei de la Generalitat de Catalunya. (Objetiu assolit)

Objectiu 7- Posar en marxa un projecte de Cine-Fòrum mensual organitzat amb l’Associació ActivaMent. El CineFòrum de Ràdio Nikosia i Activament està pensat, organitzat i realitzat com un Projecte de Contacte Social. És una activitat plantejada per a desmuntar els estereotips i els prejudicis actuals generadors de rebuig i discriminació cap a les persones diagnosticades d’un trastorn mental. És un projecte que està estructurat per a complir amb totes les condicions necessàries que garanteixin que el tipus d’interaccions pròpies de l’activitat funcionin com a eina antiestigma i antidiscriminació. Aquet projecte es centra en la realització d’una sèrie de trobades mensuals per reflexionar sobre la temàtica de l’estigma a partir de diferents propostes cinematogràfiques. En trobades programats els dies divendres, un grup obert format per persones diagnosticades de problemes de salut mental i persones fora del diagnòstic que s’acosten des del barri i la comunitat, visualitza la pel·lícula escollida. En acabar s’organitza un fòrum/debat al voltant de la noció d’estigma coordinat de manera oberta per tots els participants. Les pel·lícules són seleccionades col·lectivament i estan, majoritàriament, vinculades a l’univers del sofriment mental. (Objetiu assolit)

Objectiu 8- Nikosia Televisión: Aquest any la nostra intenció ha sigut que Nikosia s’aventuri al camp de l’audiovisual i crear una sèrie de sis petits documentals audiovisuals / entrevistes entre persones de renom del món de la cultura, les arts, la comunicació, i els redactors de Ràdio Nikosia (persones amb problemes de salut mental). La idea és fer una sèrie de trobades filmats per parlar, en termes generals, de les bogeries que existeixen en els denominats “assenyats”, i el seny que hi ha als anomenats “bojos”. La primera entrevista, ja confirmada, es realitzarà amb ANDREU BUENAFUENTE. Seran petites càpsules de lluita contra l’estigma que contribuiran, sens dubte, en la difusió del fet que les persones amb diagnòstic són alhora, persones com els altres.

Hem posat en marxa Nikosia Televisió. Però pel fet que es tracta de un projecte que necessita d’un alt PRESSUPOST econòmic, ho farem poc a poc. Fins ara, hem tingut reunions amb representants del Terrat i amb els realitzadors. El projecte està en marxa, a una velocitat diferent de la resta d’activitats nikosianas. La situació de crisi no ens permet fer-ho d’una altra manera.

Objectiu 9 – Donar suport i promoure l’edició i publicació de treballs dels propis nikosians en el seu camí de vida professional i / o artística. Aquest any Cristina Martín (Princesa Inca) i Raúl Velasco, nikosians, han publicat els seus primers llibres amb editorials de prestigi. Aquest èxit l’hi devem a la seva cura, dedicació i professionalitat com escriptors, però també al suport i acompanyament del dispositiu de Ràdio Nikosia al complet. La idea és donar suport als camins individuals desenvolupats per cada un dels nikosians en la difícil tasca de fer-se un lloc en el món.

Raúl Velasco ultima els detalls del seu tercer llibre. Ha publicat un segon. Princesa Inca ultima detalls del seu segon llibre de poemes. El primer ha estat un èxit de vendes. Objectiu assolit-

Objectiu 10 – Exercir com assessors permanents d’altres experiències similars a Ràdio Nikosia que s’acosten buscant suport, informació i assessorament professional. Objectiu assolit.

Objectiu 11- Continuar desenvolupant el fòrum de discussió en la web de Ràdio Nikosia, al voltant de la salut mental. Això és també part d’una demanda dels propis participants del projecte, tres dels quals s’encarregaran de coordinar-lo. Objectius assolit.

Objectiu 12- Augmentar el nombre de participants en el projecte, és a dir, de beneficiaris-persones amb problemes de salut mental-directes. Objectiu assolit.

Objectiu 13- Continuar en la consolidació i expansió del projecte Ràdio Nikosia.

A continuació descriurem quines han estat les pràctiques que ens han permès arribar als objectius plantejats. Els mateixos s’han aconseguit a partir del desenvolupament estratègic dels quatre eixos definits anteriorment, i els seus resultats han sigut:

Resultats en nombres

(La versió quantitativa dels resultats)

- Persones sensibilitzades de manera directa, és a dir, que han participat en alguna de les activitats de sensibilització de Nikosia:

 • 5325

- Nombre de xerrades i seminaris de sensibilització realitzats a la Ciutat de Barcelona:

 • 19 (dinou)

- Nombre de xerrades de sensibilització realitzades:

 • 40 (quaranta)

- Nombre d’intervencions en ràdios i mitjans de comunicació:

 • 20 (vint)

- Nombre de participacions en premsa escrita:

 • 10 (Deu)

- Nombre de participacions nikosianas a televisió:

 • 5 (cinc)

- Nombre de mitjans de comunicació vinculats a les noves tecnologies:

 • 11 (onze)

- Nombre de programes de ràdio emesos durant el 2012:

 • 180 (Cent vuitanta) És la suma de les emissions radiofòniques durant l’any.

- Persones sensibilitzades de manera indirecta:

 • 3000000. (Tres milions) És el resultat de la suma de l’audiència estimada dels diferents mitjans de comunicació en què intervé Nikosia.

- Nombre de tallers soci / culturals organitzats des Nikosia:

 • 5 (Cinc) Periodisme / Teatre / Ioga / Arts / Veu i percussió.

- Instàncies d’assessoraments a professionals i estudiants:

 • 19 (dinou) a la Ciutat de Barcelona.
 • 26 (sis) a tot l’estat.
 • 5 (cinc) Assessoraments internacionals.

- Nombre d’entitats amb les que treballem en xarxa:

 • 55 (cinquanta-cinc)

- Convenis amb Institucions Educatives:

 • 7 (set) UOC, UAB, UB, Escola Bonanova, URV, Escola Massana, Institut Severo Ochoa)

- Total de participants (afectats) directes en el projecte:

 • 50 (cinquanta) persones amb problemes de salut mental.

———————————————-

A partir d’això les activitats i propostes (Resultats en termes qualitatius) dutes a terme en relació a cada eix han sigut:

Eix A – Intervenció i participació en mitjans de comunicació.

Ràdio Nikosia treballa en el 2012 col·laborant i utilitzant els mitjans de comunicació com a eixos d’una lluita contra l’estigma i d’un nou tipus d’activitat d’inclusió i participació que té repercussions terapèutiques per als participants. Atès que els mitjans constitueixen en l’actualitat el principal focus de difusió i consolidació de l’estigma que pateixen les problemàtiques mentals a partir de la corrent associació entre “bogeria i perillositat” per exemple, la metodologia es basa a intervenir i participar en aquests mitjans de comunicació amb l’objecte d’introduir altres discursos, altres sabers al voltant de la problemàtica, i al mateix temps desenvolupar instàncies de reconeixement i empoderament real dins de la comunitat per a les persones afectades participants. En aquest sentit l’acció i participació de Ràdio Nikosia en els mitjans i en la comunitat s’articula participant activament en els mitjans de comunicació com a portaveus d’un discurs propi i singular sobre salut mental. Ràdio Nikosia té com a base participacions periòdiques i intervencions puntuals en diversos mitjans de comunicació durant 2012.

I) Ràdio:

Ràdio SOVO Internacional. (http://soundsandvoices.org/) Com a part del programa de projecció internacional de l’experiència, Nikosia desenvolupa un programa permanent de Ràdio per internet al costat de 6 experiències europees i llatinoamericanes que van sorgir a partir de Ràdio Nikosia i de Ràdio La Colifata. Amb la col · laboració de 6 emissores d’Itàlia, França, Polònia, Anglaterra, Suècia i Portugal i en el marc d’un projecte Grundtvig Europeu es crea una emissora transversal i de participació col·lectiva que funciona com a canal de comunicació entre els diferents col·lectius de salut mental i la comunitat. L’emissora SOVO (Sound & Voices http://soundsandvoices.org/) s’actualitza permanentment amb continguts de cadascuna de les ràdios que la componen.

Ràdio Sovo Internacional: El dia 2012.03.11 s’emet un programa especial conjunt de 4 hores de durada per parlar de “normopatía”. Escoltar el programa aquí:

http://ihaveastream.altervista.org/blog/normopatia-radio-nikosia-e-il-network-sovo/

Cadena Ser: Programa “La Ventana”.

Tots els divendres 17hs. www.cadenaser.com.

Cobertura a nivell estatal. Tertúlia de dos reporters nikosians amb Gemma Nierga.

Contrabanda FM:

Programa Ràdio Nikosia:

Dimecres 16hs a 18hs. www.contrabanda.org

Cobertura a Barcelona i tot el món per internet. Tertúlia d’entre 25 i 35 reporters al voltant de temes

monogràfics, seccions específiques, musica, etc.

Ràdio Rubi:

Programa “El Fil de la troca”,

Coordinat per dos nikosianos.

Divendres de 16hs a 17hs.

Més info: http://www.ajrubi.cat/Ràdiorubi/Ràdiotv/detall.php?apartat=2349&programa=54 o http://www.ajrubi.cat/radiorubi/radiotv/detall.php?programa=5

Radio Estel:

Programa “Catalunya sense barreres”

Divendres de 20hs a 22hs. Quatre reporters, enviats especials, de Ràdio Nikosia, són els encarregats d’organitzar i desenvolupar la secció dedicada a salut mental en el programa “Catalunya sense barreres”.

Radio Cavernicola-Radio Rubí. Amb el support del programa “El Fil de la Troca”, Nikosia participa de l’organització, producció i locució d’un nou programa a Radio Rubí promogut amb els musics de la banda “Che Sudaka”. Els dimarts per la tarda. Desembre de 2012.

Radio Nacional – Radio 4. Ràdio Nikosia participa, a través de dos dels seus redactors, del programa “Mati a 4 bandes” a Ràdio 4. 20/03/2012. Escoltar en el següent link:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bandes/mati-4-bandes-40-anys-padrino-condemna-jaume-matas-historia-clinica-brots/1353657/

Punt 6 Ràdio: Ràdio Nikosia transmetre a través de Punt 6 Ràdio, de Reus. A partir d’un acord de col·laboració permanent amb el programa “Societat Limitada” els dijous a les 21hs Nikosia surt a l’aire a Reus. Format: Connexió en directe, participació quinzenal.

Radio La Mina: Nikosia, a través d’un dels seus redactors, participa com columnista del programa “El Refugi” de Ràdio La Mina. Dissabtes de 11hs a 12hs.

Ràdio Remolinos de Quijotes. Nikosia emet un programa especial a Almeria per parlar d’estigma i sensibilització en salut mental. El programa va ser en directe en el marc del I Congrés Nacional de Sensibilització al Estigma Social en Salut Mental. 2012.11.22. Escoltar aquí: http://www.radioejido.com/files/Programas/Remolinos/113012TIMONUAL.mp3

Ràdio Promethea: Ràdio Nikosia impulsa i acompanya la creació de Ràdio Promethea, una experiència de similars característiques a Nikosia, a Galícia. Aquí, entrevisten Almudena Calvo, vicepresidenta de l’Associació Nikosia, per parlar de salut mental i anunciar la creació d’Promethea. Escoltar:
http://www.ivoox.com/alegria-cuac-fm-28-xuno-2012-t09x35-audios-mp3_rf_1310647_1.html

Ràdio Euskadi. Programa La Galeria. Ràdio Nikosia a través de la seva vicepresidenta, és entrevistada al programa La Galeria. Escoltar en: http://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/la-galeria/945016/961073/la-galera-reflexiona-sobre-la-locura-1-parte/

Rara-Ràdio: Neix Rara-Ràdio, projecte Nikosiano a Lleó. Inspirat y amb el suport del projecte Nikosiano. Coordinada pel Deptartamento d’Educació del MUSAC:

Entrevista de TV i Ràdio des del MUSAC a membres del col · lectiu nikosiano per donar suport al naixement de la nova ràdio. Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó. 2012.10.09

Cuac-FM Ràdio-Programa Ràdio Promethea. Entrevista a Ràdio Nikosia a través del seu productor Raúl Velasco. Temàtica: empoderament, associacionisme, col · lectivitat, estigma, Nikosia.-05/10/2012. Veure http://programacion.cuacfm.org/viernes/Fri-20-05.mp3

Ràdio Barataria-Kras FM: Programa de la asociació juvenil Barataria d’Astúries entrevista a Ràdio Nikosia a través del seu productor Raúl Velasco. 13/04/2012 http://radiokras.net63.net/index.php?id=1041

Radio Cigüeña. Princesa Inca, de Ràdio Nikosia es entrevistada al programa de ràdio de Madrid “El pajaro loco”. 05/06/2012

Argentina: Ràdio Los inestables. Còrdoba. Ràdio Nikosia participa de la programació en directe de Ràdio Els Inestables. Acords de col · laboració i suport mutu. 22/08/2012

Radio Web Brasil. Nikosia participa del 3er Seminario Latinoamericano de Radio y Educación en Fortaleza, Brasil. Se realiza la presentación del proyecto a través de la radio web del congreso. 5 a 8/11/2012. http://seminarioradioeducacao.org.br/?page_id=166#

Radio Alòs: Els joves que participan de la radio on line del Palau Alós visitan Nikosia i foman part  d’un programa en viu, 7/11/12. Un mes desprès Nikosia visita a Radio Alòs i amb els joves es fa un programa conjunt sobre l’amor, l’estigma i la diversitat. 3/12/12.

II) Premsa gràfica

La Vanguardia. La Vice-presidenta de Ràdio Nikosia és entrevistada en el marc de la Campanya de Obertament de lluita contra l’estigma. L’entrevista gira entorn del estigma social de les problemàtiques mentals. 9/10/12

Revista “Sobrepantalles”. Ajuntament de Granollers, Servei de Salut. Un técnic del Ajuntament de Granollers, encarregat de la web “Sobrepantalles”, s’acosta a Nikosia per redactar un article sobre l’ús que es fa de les noves tecnologies en les associacions. Octubre de 2012.

Revista “Som aquí”: Ràdio Nikosia és entrevistada per a la revista “Som aquí” de l´associació Punt de trobada de Martorell. La revista és una publicació de l’Associació de Familiars de malalts mentals del Baix Llobregat Nord. Nro 7. 30/07/2012

Revista Toing Nro 2 (México). Ràdio Nikosia publica a Mèxic. La revista mexicana, Toing publica una sèrie de 5 textos, col · laboracions i altres treballs d’il · lustració realitzats per redactors de Ràdio Nikoisa que parlen d’estigmes i salut mental. 2012.03.25. Ver: http://issuu.com/radioabierta/docs/toing2

Revista Toing- Nro 3. La revista és elaborada a Mèxic però és resultat de la col · laboració entre experiències d’aquest país, Barcelona, Argentina, Uruguai i Costa Rica que treballen en l’àmbit de la comunicació i la salut mental. Al nro 3, Nikosia col · labora amb textos resultants del taller de periodisme nikosiano.

Periódico Diagonal - Des del Taller de Periodisme de Ràdio Nikosia, es crea un article col · lectiu entre diferents membres per parlar de salut mental, estigma i les particularitats de l’experiència Nikosia. L’article es publica al diari Diagonal. 2012.07.25. Veure: http://www.diagonalperiodico.net/La-voz-sensible-de-Radio-Nikosia.html

Periódico Diagonal-Ràdio Nikosia a través de Raúl Velasco, membre del col · lectiu, publica un reportatge sobre el debat dels tractament ambulatoris. “Els tractaments forçosos en salut mental de nou a debat”. 2012.01.30.

Diari de Rubi: L’obra “Ella” (Nikosia / Pallapupas) és l’eix d’un nou reportatge sobre la funció social del teatre. Entrevisten Almudena Calvo, vicepresidenta de Nikosia. 2012.11.09

El Correo Vasco:  L’obra “Ella” (Nikosia / Pallapupas) és l’eix de dos nous reportatges sobre la funció social del teatre. Entrevisten Antonio Masegosa, director de la companyia Brots. http://www.elcorreo.com/alava/v/20120602/cultura/ortzai-abre-teatro-social-20120602.html

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120603/cultura/cabeza-sobre-tablas-20120603.html

La entrevista del mes: Princesa Inca és entrevistada per la web “L’entrevista del mes” – Imatges per a la solidaritat. Entrevista sobre la idea de bogeria amb imatges de Ràdio Nikosia. veure:http://laentrevistadelmes.blogspot.com.es/2012/02/cristina-martin-la-princesa-inca-no.html

Revista punk4free. Ràdio Nikosia és entrevistada des Itàlia per a la revista. Veure: http://www.punk4free.org/08/10/12-

Quaderns de la Diputació de Barcelona: Nikosia col·labora com a assessor principal de la Diputació de Barcelona en la confecció dels Quaderns Divulgatius de la col·lecció: “Una persona, una feina” Dirigits preferentment als Serveis Locals de Ocupación de la província. És un material que busca promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al treball. Tema: Trastorns mentals: Definició, enfocament i tractament. Mites i Tabús. Obstacles i pautes d’actuació. Responsable: Mercè Munné (munnedm@diba.cat), ?Cap del Servei de Mercat de Treball Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic.

-Revista Norte- Raúl Velasco, participant de l’equip de Ràdio Nikosia, publica un article sobre salut mental i sensibilització en una de les publicacions més importants de l’àmbit psiquiàtric. -18-07-2012. http://www.ome-aen.org/NORTE/43/17%20El%20mar%20%28101-102%29.pdf

-Grupo SIFU: entrevista a Raúl Velasco, periodista, escritor y miembro del colectivo Ràdio Nikòsia, una de las primeras emisoras conducidas por personas diagnosticadas de problemas de salud mental.

-Revista A.E.N.-Raúl Velasco, participant de l’equip de Ràdio Nikòsia, publica un relat sobre salut mental i sensibilització en una de les publicacións més importants de l’àmbit psiquiàtric. http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16249/16102

-Revista PRESENCIA: Raúl Velasco, participant de l’equip de Ràdio Nikòsia, publica l’Editorial del número corresponent al primer semestre de la Revista Presencia de la Asociació Nacional d’infermeria especialitzada en Salut mental. http://www.index-f.com/presencia/n15/sumario.php

- Libro: “Anatomía de un espejo roto”. Raúl Velasco, participant de Ràdio Nikosia i coordinador de El fil de la Troca a Ràdio Rubí, publica el seu segon llibre amb notable èxit. Editorial Grup Gp. 2012. 2012.06.05

III) Audiovisual

Nikosia al cine: Estrena en cinemes de la pel · lícula “Brots” de Ràdio Nikosia / Pallapupas / Crampton: A partir del taller de teatre de Ràdio Nikosia i Pallapupas, es crea l’obra “Ella”. A partir de l’obra “Ella” es realitza una sèrie televisiva emesa a la xarxa de televisions catalanes. Aquesta sèrie, es transforma finalment en una pel · lícula completa que es presenta en cinemes al públic en general. Estrena als Cinemes Girona, basada en les històries dels i les participants de l’obra teatral “Ella”. La sèrie ha estat emesa a BTV i per primera vegada arriba al cinema en versió completa. 29/3/2012

Cinema Nikosiano a Saragossa: Es projecta el documental sobre Nikosia. “Cròniques des de la bogeria” al IV Cicle de Cinema i Bogeria d’Aragó. Saragossa. Organitzat per l’associació Stop Stigma i Persona. – 2012.09.27:

Cinema i sensibilització Nou projecte Nikosiano. Cinefòrum Nikosia-activament. A partir de la col · laboració entre Nikosia, l’associació d’usuaris de salut mental activament i el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, arrenca un cicle anual per reflexionar al voltant del sofriment mental, les lluites socials i el Setè Art. Un cop al mes, els divendres, es projecta una pel · lícula vinculada a la temàtica i s’organitza una ronda de reflexions i fòrum obert a la comunitat. Participen persones del col · lectiu de salut mental i de la comunitat en general. Durant el 2012 s’han projectat 6 pel · lícules.

BTV- Entrevista a BTV a Almudena Calvo, de Ràdio Nikosia, com a protagonista de l’obra “Ella” per parlar de teatre i salut mental. Veure: http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/10/12/teatre-per-sensibilitzar-sobre-la-salut-mental/

Nikosia a Interalmeria televisión: Entrevista Interalmeria TV a Raúl Velasco amb motiu de la participació del colectiu Ràdio Nikòsia al II congrés universitari contra la discriminació i l’estigma http://www.livestream.com/interalmeriatv/video?clipId=pla_93e76072-7549-4de1-97ad-30ecf153af48&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

Nikosia Televisión: Aquest any la nostra intenció ha sigut que Nikosia s’aventuri al camp de l’audiovisual i crear una sèrie de sis petits documentals audiovisuals / entrevistes entre persones de renom del món de la cultura, les arts, la comunicació, i els redactors de Ràdio Nikosia (persones amb problemes de salut mental). La idea és fer una sèrie de trobades filmats per parlar, en termes generals, de les bogeries que existeixen en els denominats “assenyats”, i el seny que hi ha als anomenats “bojos”. La primera entrevista, ja confirmada, es realitzarà amb ANDREU BUENAFUENTE. Seran petites càpsules de lluita contra l’estigma que contribuiran, sens dubte, en la difusió del fet que les persones amb diagnòstic són alhora, persones com els altres.

Hem posat en marxa Nikosia Televisió. Però pel fet que es tracta de un projecte que necessita d’un alt PRESSUPOST econòmic, ho farem poc a poc. Fins ara, hem tingut reunions amb representants del Terrat i amb els realitzadors. El projecte està en marxa, a una velocitat diferent de la resta d’activitats nikosianas. La situació de crisi no ens permet fer-ho d’una altra manera.

IV) Noves tecnologies

- Psicoletra-Web: La web publica un reportatge a partir de les reflexions nikosianas de Princesa Inca a Cadena Ser 2012.06.17. Veure: http://psicoletra.blogspot.com.es/search?q=Cristina

Durant el 2012 s’ha aprofundit el treball de comunicació a partir de la utilització de les noves tecnologies. Internet: la web www.radionikosia.org – redissenyada i reestructurada- s’articula també com un espai de difusió, reflexió conjunta i trobada per a les persones amb o sense problèmes de salut mental. Més enllà de ser una plataforma per presentar les activitats i novetats relatives a l’Associació Socio-Cultural Ràdio Nikosia i entitats i colectius amics, és un espai de difusió d’idees i novetats relatives a la salut mental, i l’eix al voltant del qual s’han anat generant una sèrie de blogs. Aquests blogs estan coordinats per redactors o directament els pertanyen de manera individual o compartida i són espais d’interacció i transmissió de pensaments que intenten generar debats en la web al voltant de la bogeria, de la salut, la poesia, la literatura, etc.

Blogs Nikosians:

www.rincóndelaspalabras.blogspot.com

www.radionikosia.blogspot.com

www.laprincesainca.blogspot.com, por Cristina, la Princesa Inca.

www.haloperidol.blogspot.com, por el colectivo poético del mismo nombre.

www.elhilodelamadeja.blogspot.com, por Almudena i Raúl.

www.nikoticias.blogspot.com, por Alonso.

www.uncieloimposible.blogspot.com, por Jordi Capdevila.

El Fòrum Nikosiano:

Actualment hi ha un fòrum en vinculació amb Ràdio Nikosia. Es un espais on es comenten i desenvolupen de manera paral·lela alguns dels temes que es produeixen en la ràdio. En realitat fòrum i ràdio són com dues instàncies que es retroalimenten, d’una banda el que es produeix en l’emissora es bolca en el fòrum i viceversa. Fòrum de Radi Nikosia: www.radionikosia.org.

El Podcast:

És un espai dins de la web on s’allotgen els programes ja emesos, que poden ser escoltats en qualsevol moment i per tota persona que accedeixi. Al novembre de 2012 hi havia 200.000 inscripcions al podcast, el que es tradueix en 200.000 ocasions en les quals s’han baixat algun dels programes. Els qui no tenen l’oportunitat d’escoltar el programa de Contrabanda en directe poden fer-ho a través dels podcasts. Mantenir el podcast actiu implica un treball setmanal d’actualització i coordinació que es porta des de l’equip de Radio Nikosia. www.radionikosia.org

El Facebook nikosià:

La utilització de les xarxes socials s’ha evidenciat com una eina estratègica de lluita contra l’estigma. El Facebook de Radio Nikosia interactua amb altres experiències similars permanentment i és seguit diàriament per prop de 3000 persones de tot el mon, Allí també es publiquen fotos, novetats, events i activitats vinculades a l’univers nikosiano.

http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Ràdio-Nikosia/183390469891.

Twitter nikosià:

Aquesta eina compta amb més de 1000 seguidors. Les noticies publicades en Twitter estan connectades amb el Facebook i entre els dos es va creant i sostenint una comunitat virtual que comparteix interessos, comentaris, propostes i seguiex el dia a dia de les activitats nikosianes.

https://twitter.com/#!/RadioNikosia

Eix B – Pedagogia social i sensibilització:

Tal com s’explica en el títol del projecte, més enllà de la feina de des-estigmatització que l’Associació Sociocultural Radio Nikosia realitza a través dels mitjans de comunicació, en aquest any 2012 hem fet èmfasi fonamentalment en l’àrea de la sensibilització cara a cara amb el públic, en la necessitat de teixir xarxes de proximitat real amb la comunitat.

- Salut mental: Sensibilització i xarxa a la Ciutat de Barcelona

L’activitat de sensibilització social i des-estigmatització en salut mental desenvolupada per Nikosia, és una de les que millor acollida a anat tenint a llarg dels anys en diferents punts de la ciutat de Barcelona. La intenció per a aquest any era consolidar el que s’ha fet anteriorment i augmentar el radi d’acció d’aquesta dimensió del projecte.

Al respecte, nombrosos estudis i la pròpia experiència de Radio Nikosia ens demostren  últimament que la millor eina  i tasca contra l’estigma és la trobada de la ciutadania amb les pròpies persones afectades de algun tipus de problemàtica mental. El contacte cara a cara humanitza el sofriment mental, aconsegueix que les persones amb les quals els afectats es troben, modifiquin la seva imatge estereotipada, negativa i abstracta al voltant d’aquest col·lectiu. Per aquesta raó altre objectiu central d’aquest any ha sigut potenciar i augmentar el nombre de participacions de Ràdio Nikosia en congressos, jornades i seminaris a fi de seguir treballant en la des-estigmatizació cara a cara, persona a persona.

Xerrades, seminaris i jornades 2012

- Xerrada a l’Escola Bonanova. Nikosia ofereix una xerrada amb joves estudiants d’Integració Social a l’Escola Bonanova. Públic estimat 30 persones.13/03/12.

- Diputació de Barcelona: “Parlem de… salut mental”. Radio Nikosia participa com ponent en el cicle organitzat per la Llibreria de la Diputació de Barcelona. La vice presidenta de Radio Nikosia participa en la jornada contra el estigma i en la presentació del llibre Ments. Històries de vida, el qual vol contribuir a trencar estigmes i afavorir la inclusió social de les persones amb malalties mentals. L’acte inclou la visualització d’un resum del programa de televisió “Ments” i una lectura de fragments del llibre, acompanyants de escenificacions teatrals a carréc d’integrants del grup de teatre de l’obra “Ella”. Public estimat 90 persones. 17/04/2012. Links: http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=11544 http://www1.diba.cat/llibreria/Destacats.asp?ID=123&Opener=Libreria

- Jornades Culturals de la Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona. Com altres anys, els estudiants de psicologia convidan a Nikosia a parlar de salut mental i estigma en el marc de les jornades anuals de la Facultat. Public estimat: 30 persones. 26/04/2012.

-Oragte, campament de treball espanyol en Barcelona. Nikosia dóna una xerrada de sensibilització en salut mental per als treballadors de Oratge-Aspacim. Públic: 70 persones. 28/07/2012

- Barcelona. Facultat de Filosofia- Universitat de Barcelona. Nikosia organitza una xerrada sobre estigma en salut mental amb els alumnes de Filosofia. Públic: 40 alumnes. 05/05/2012

- Debat Col·lectiu sobre Salut Mental. Alumnes de Treball Social de l’Universitat de Barcelona conviden a Nikosia a participar d’aquest debat obert sobre salut mental des d’una mirada social. Públic estimat 100 persones. 10/05/2012. Per veure: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151043439494892.416210.183390469891&type=3

- IX Jocs Florals de la Xarxa de Salut Mental. Organitzat per el Centre d’Higiene Mental Les Corts. Dos integrants de l’associació son convidats com membres del jurat de poesia i com autor d’un llibre de relats curts. Donen una petita xerrada sobre sensibilització i estigma. Públic estimat 250 persones. 15/5/2012.

- Xerrada Fundació Assís. A partir de la invitació del col·lectiu de persones sense sostre de la Fundació Assís, Nikosia realitza una xerrada sobre la lluita contre l’estigme amb usuaris i professionals d’aquesta institució. Públic estimat: 25 persones. 30/5/2012.

- Espai de Salut Comunitaria del barri del Raval. Des de desembre de 2011 Nikosia participa de un nou espai de treball interdisciplinari entre entitats relacionades amb l’atenció de la salut al barri del Raval. Aquestes reunions mensuals es desenvolupan al voltant de temes com la salut mental, l’atenció a la gent gran, la detecció de factors protectors de la salut, etc.

- Obertament- Nikosia participa de la campanya contra l’estigma de l’entitat ObertaMent (FECAFAMM-FORUM). Tres redactors nikosianos participen com a portaveus de la campanya. 15/10/2012

-Rubi: Xerrada al Centre de Dia de Rubí (Consorci Sanitari de Terrassa) Tema “L’utilitat del teatre i les estratègies de salut”. Públic: 30 persones. 2012.10.31.

- Rubi: Xerrada de sensibilització sobre salut mental / estigma amb alumnes d’Integració Social de l’Institut la Serreta. Rubi. Públic: 160 alumnes. – 04/10/2012.

- Esplugues: Xerrada a l’Institut Severo Ochoa d’Esplugues amb alumnes de Integració Social, Atenció Sociosanitària i d’Animació Sociocultural. Xerrada organitzada conjuntament amb  l’assignatura de Desenvolupament Comunitari. Públic: 140 alumnes. 02/10/2012.

- Rubi: Xerrada al Institut Duc de Montblanc. Assessorament sobre salut mental per a alumnes que preparen el seu treball de recerca en aquest àmbit. Públic: 20 persones. 10/10/2012

- Sant Cugat. CAP de Salut Mental de Sant Cugat. Xerrada de sensibilització amb la participació del Col·lectiu Ràdio Nikosia i del Dr. Miquel des Riu, coordinador del Centre de Salut Mental d’Adults. 2012.10.15. Públic: 70 persones.

- Martorell- Nikosia ofereix una xerrada de sensibilització a l’Institut Joan Ouro de Martorell. A la xerrada van acudir alumnes d’Integració Social de l’Institut Severo Ochoa d’Esplugues de Llobregat i estudiants de Documentació Sanitària i Auxiliars d’Infermeria de l’Institut Joan Ouro, a més de participants del Club Social Punt de Trobada de Martorell. Públic: 130 persones. 29/11/2012.

Xerrada a l´Institut Joan Ouro de Martorell

-Mollet del Vallès-Nikosia participa de l’organització de les I Jornades Interdisciplinars sobre Salut Mental -Eines i recursos- a l’IES Gallecs. Organitzades pels alumnes de d’Integració Social de l’IES Gallecs. Mollet del Vallès. Les jornades seran a principi del 2013.

-Radio Xerrada en Palau Alós. Barcelona. Nikosia participa com ponent en les Jornades “Cooperem en la Diversitat”. 27/11 al 7/12. Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, Dincat, Fundació Amputats Sant Jordi, Fundació Vicente Ferrer, Fundació Pere Mitjans, Associació Educo Barcelona. 30 persones. 3/12/2012

- Teatre i sensibilització: L’obra de teatre “Ella”, fruit de la col · laboració entre Nikosia i Pallapupas, es presenta sempre en format de teatre fòrum. És a dir, que després de la presentació de l’obra s’obre una instància de debat amb el públic, al voltant de la problemàtica mental, l’estigma, etc. L’obra té el seu origen en l’anomenat teatre social, que apunta a provocar la reflexió amb el públic al voltant d’una determinada temàtica. Per això, les presentacions de l’obra són considerades com a part de l’Eix B en què treballa Nikosia.

- Les Corts – Barcelona. Teatre fòrum de l’Obra “Ella” al marc de les Activitats del Dia Mundial de la Salut Mental del disctricte de Les Corts. Centre Cívic de Les Corts. Públic: 130 persones -10/10/2012

Escena de “Ella”.

- Rubí - Teatre fòrum de l’Obra “Ella” al marc de les Activitats del Dia Mundial de la Salut Mental. Ajuntament de Rubí. Diputació. Consorci Sanitari de Terrassa. L’activitat va ser organitzada conjuntament des del Servei de Rehabilitació Comunitària. Públic 250 persones. 2012.10.17

GRUPO DE TEATRO NIKOSIA/PALLAPUPAS

- Barcelona- Teatro Forum- Obra Teatral “Ella” a l’Espai Jove La Fontana. Amb la sala completa, es presenta l’obra del grup de teatre de Nikosia amb el support de Pallapupas. Públic estimat 500 persones. 25/01/2012.

- Barcelona Centre de Salut Mental-Casc Antic. Nikosia dóna una xerrada d’assessorament per a l’equip de professionals sanitaris del CAP. Temàtica: Salut mental i participació ciutadana. Public: 20 persones. 19/02/2012

- Barcelona Serveis Socials del Casc Antic- Nikosia ofereix una reunió d’assessorament per a un grup de psicòlegs i trabjadores socials dels serrvicios socials de del Casc Antic. Public: 15 persones. 2012.10.22

- Barcelona Música – Che Sudaka realitzen un concert multidudinari i Ràdio Nikosia surt a escena al costat dels músics, per reivindicar els drets i la llibertat de les persones amb problemes de salut mental. Públic estimat: 700 persones. 2012.07.17.

- Jornades Internacionals SoVo (Sounds and Voices). 45 persones de 7 països  europeus són rebuts en Barcelona per Radio Nikosia. Polonia, Francia, Italia, Suecia, Reino Unido i España participen durant dos dies de activitats formatives relacionades amb estigma i mitjans de comunicació. Les activitates es realitzen en el Casal de Barri Pou de la Figuera i en Palau Alós. El dia 11 s’emeten 4 hores de radio en directe, on cada pais exposa el seu treball i su visió sobre la Normopatía.
Programa sobre Normopatia. 10-11/03/2012. Link: http://ihaveastream.altervista.org/blog/normopatia-radio-nikosia-e-il-network-sovo/

-

Sant Jordi 2012. Nikosia participa del Dia del Llibre amb una paradeta a Les Rambles, promocionant el llibre de Radio Nikosia editat per Gedisa el any 2009 i re-editat el 2011. 23/4/12.

- Barcelona- Súnion-Institut: Dues xerrades de sensibilització en salut mental i diversitat funcional. Es realitza una xerrada, el passi d’un documental i una reflexió conjunta amb els alumnes sobre la temàtica. Alumnes de 1r any d’Institut. Públic total: 160 alumnes.

- Rubi Es realitza un programa especial sobre diversitat funcional al programa nikosiano de Ràdio Rubí. Veure link: http://www.radiorubi.fm/radiorubi/noticies/detall.php?apartat=&noticia=9071

Mes enllà de Barcelona (Altres territoris, altres accions)

-Vitòria-Gasteiz. Nikosia participa com a ponent a les Jornades “Vitòria-Gasteiz, on la diverdesidad ha de ser capital”. Temàtica: Salut mental i participació de la ciutadania. Públic: 200 persones. 2012.11.22.

-Girona-Minyons escoltes i guies de Catalunya. Nikosia ofereix una xerrada de sensibilització al grup de monitors d’Escoltes de Girona. Temátiva: Salut mental i integració social. Públic: 20 persones.

-Gandia-AEN: Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. Nikosia participa com a ponent en una taula rodona. Temàtica: Drets Humans i Salut mental. Públic: 200 persones. 21/22/09/2012

-Lanzarote. Ràdio Nikosia participa com a ponent al II Seminari “Revisant la Idea de Bogeria: la bogeria del sentit comú i el sentit comú de la bogeria” Cabildo de Arrecife, Lanzarote. Públic 80 persones aprox. 2012.09.27

-ANESM-Astúries – Participació en el 29é Congrés Nacional d’Infermeria especialitzada en Salut Mental. Nikòsia participa d’una taula rodona de format 59 segons amb un èxit rotund. Públic estimat 900 persones. 2012/03/28-29-30

-Xornaes de Salú Mental Oviedo, Asturias. Nikosia participa de les Jornades de Salut Mental al Centre Social La Madreña de Oviedo, amb la xerrada titul·lada “Mirades laterals sobre la bogeria”. Públic participant: 30 persones. Transimisión en directe desde Radio QK de Oviedo. 25 i 26/02/2012.

-Asociación Navarra para la Salud Mental. Desde Navarra, el Grup de Oci i Temps Lliure visita Barcelona per coneixer les instal·lacions de Ràdio Nikosia. El grup de sis usuaris i tres proffessionals es entrevistat en directe. 7/03/2012.

-Fuenlabrada. II Jornades de Salut Mental i Art. Nikosia és convidada a participar de las II Jornades de Salut Mental i Art, organitzades per l’Oficina Regional de Coordinació de Salut Mental del Servicio Madrileño de Salud, l’Ayuntament de Fuenlabrada i l’ Asociació Salut i Alternatives de Vida. Els integrants de Nikosia parlen de l’importancia del art com espai de creació, i puntualment de la práctica artísitica que es desenvolupa des de l’atelier d’arts de l’associació. Public estimat: 60 persones. 12-13/04/12.

-Acció “Omplim l’Arc de Triomf”. Nikosia participa de la multitudinària jornada reivindicativa “en defensa del dret al treball de les persones amb discapacitat o trastorn mental” organitzada per Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya), FEAPS i Fecafamm. 20/5/2012.

-Presentació de l’obra “Ella” en Vitoria. El grup de teatre de Nikosia viatja a Vitoria per fer 4 funcions durant el cap de setmana. Públic estimat 600 persones. 2012/06/8-9.

-Almeria: Nikosia participa del II Congrés Nacional de Sensibilització al Estigma Social en Salut Mental de la UAL, Almeria. Ràdio Nikosia participa també amb Ràdio Ejido d’un programa de ràdio especial sobre el congrés. Public estimat 200 persones.Veure: http://almeria360.com/elejido/26112012_radio-ejido-y-radio-nikosia-en-sintonia-con-la-salud-mental-a-traves-de-remolinos-de quijotes_50260.htmlhttp://gritandoenblogbaja.wordpress.com/?blogsub=confirming#subscribe-bloghttp://congresoual.blogspot.com.es/p/reperc.html

Astúries - Participació en les Xornaes de Salú Mental al Centre Social La Madreña a Oviedo. Astúries. Xerrada titulada “Mirades laterals sobre la bogeria”. Públic participant 50 persones. 25/26/02/2012 Transmissió en viu des de Ràdio QK d’Oviedo. Podcast: http://www.radioqk.org/archives/recuerdo-y-audios-de-las-pasadas-jornadas-sobre-salud-mental-en-oviedo/

-Portugal-SOVO- Nikosia participa d’una nova trobada internacional al costat de 7 emissores europees. L’objectiu és seguir creant continguts conjunts per l’emissora col · lectiva sobre salut mental creada en el marc del projecte SOVO (Sound & Voices) Projecte Grundtvig. 12 al 15/10/2012.

Eix C – Art, cultura i oci en comunitat

Tallers: són tallers que es realitzen fonamentalment en el Centre Cívic Sant Agustí, seu oficial del Club Social Nikosià, coordinats i organitzats des de Nikosia però oberts al públic en general i que alhora, formen part de la programació del Centre Cívic i del Club Social Nikosiá (ICASS-Generalitat de Catalunya). La intenció és desenvolupar espais de creació col·lectiva, espais de trobades amb la comunitat que contribueixin a la integració real de les persones amb problèmes de salut mental i a la de-construcció de l’estigma.

Arts Plàstiques:

És un àrea que es desenvolupa des de fa 3 anys a partir de la realització d’un projecte/taller d’arts plàstiques en les instal·lacions del Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Del taller, dirigit per una artista plàstica de renom, participen tant persones afectades com no diagnosticades. És obert també al públic en general amb l’objecte de seguir treballant en la integració real de les persones amb problèmes de salut mental. Al mateix temps es produeixen diferents actes performàtics a la ciutat que són coordinats i creats des del taller mateix amb la col·laboració del Centre Cívic i altres entitats.

OBRES DE L’ÚLTIMA EXPOSICIÓ NIKOSIANA

Resultats: Com una manera de vehiculitzar i socialitzar l’àmplia producció pictòrica dels artistes involucrats en el taller, es realitzen una sèrie d’exposicions individuals al Bar del Convent de Sant Agustí. La primera exposició ha estat la de Isard Vila, nikosiano fundador, i es va inaugurar el dia 7 de novembre de 2012. Amunt algunes de les seves obres.

Teatre i Arts Escèniques:

En la mateixa línia que l’anterior s’ha engegat un taller de teatre per a persones amb problèmes de salut mental i obert a la comunitat en general. El taller és fruit de la col·laboració i el treball en xarxa del col·lectiu de Ràdio Nikosia amb l’organització Pallapupas -Pallassos d’Hospital-.

Resultats: Del taller de teatre social va sorgir una obra realitzada pels mateixos participants. L’obra es va titular “Ella” i es va presentar amb gran acollida del públic al teatre de Can Felipa i al teatre de La Farinera del Clot. El 2012 va ser presentada en l’Espai Jove La Fontana, amb sala completa (500 persones) i en Vitoria, en 4 funciones també amb sala completa. Públic total de l’obra: 2000 persones. 2011/07/06 i 2011/10/23, 2012/01/26 i 2012/06/8-9. Veuere el trailer aquí: http://www.youtube.com/watch?v=awJHwZaJyZQ

Ioga per a cossos cansats:

A partir d’una demanda del propi col·lectiu nikosiano es va iniciar un taller de ioga per a cossos cansats, difícils, per a tots aquests cossos potser una miqueta “oxidats” -com deia una de les integrants de Nikosia-. Un taller per flexibilitzar-se. Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Dijous de 15h a 17.30 hs.

Música, percussió i veu:

Fruit de la col·laboració amb la Fundació Ribermúsica es va realitzar un taller de música i ritme amb el col·lectiu de Nikosia i obert al públic en general. Després d’un any de treball intensiu, els participants del taller es plantejen fer una actuació en públic per el 2013.

Taller de Periodisme Escrit:

Arran del treball de redacció realitzat per al diari nikosiano, sorgeix la iniciativa d’aprofundir en diferents mètodes i estils d’escriptura. El taller és coordinat per una periodista de renom.

Resultats: El taller conclou amb la redacció d’un article per ser publicat en un conegut diari local, el Periódic Diagonal.

Sortides i passejades en grup: Des del Club Social s’organitzen i fomenten sortides i passejos de cap de setmana, en grups formats per persones amb i sense diagnostic. Un cap de setmana al mes es realitza una sortida d’oci al teatre, al cinema, a espais verds o a fer un café. Alhora, l’espai de Cine-Fòrum al costat de Activament i les altres activitats de sortides (xerrades, seminaris, etc) també són considerades com a instàncies de sortida per als participants del club.

Eix D – Assessorament i consultoria en l’àmbit educatiu.

- UOC – Universitat Oberta de Catalunya- A partir d’un conveni de col · laboració, Ràdio Nikosia assessora i es transforma en espai de pràctiques per als alumnes de l’assignatura “Acció socioeductaiva i salut mental” de la carrera de Pedagogia de la UOC. Públic: 40 persones. 2012.09.02

-Practicum II: Per encàrrec de la UOC, Raúl Velasco participa amb el seu text “Del sendero terapeútico a la meseta nikosiana” al Practicum II de l’assignatura de Salut Mental del segon curs d’educació social.

- La Fundació Congrés Català de Salut Mental inicia al costat de Ràdio Nikosia i diverses profesionals un espai/grup de reflexió col·lectiva al voltant de temàtiques de salut mental. El “Grup de Pensadors” està format per usuaris de salut mental, familiars i professionals que aquí treballen conjuntament. Radio Nikosia participa d’aquet espai amb professionals i persones diagnosticades. Les reunions són quincenals durant tot el 2012 i busquen produir documents i estratègies que tinguin un impacte real en les polítiques sanitarias. El cicle finalitza amb una reunió dels dos grups de pensadors en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, espai facilitat per Radio Nikosia. 40 persones. 23/1/2012 a 12/12/2012.

-  Ajuntament de Barcelona. Circuit de Ciutat Vella contra la violència envers les dones. Ràdio Nikosia és assessora de membres d’un PIAD de l’Ajuntament de Barcelona que s’acosten a l’associació per aprofundir en la temàtica “Violència de gènere i discapacitat”. 2012.06.03

- Espai Raval Caixa Catalunya. Nikosia és convocada com a assessora per contribuir en la definició de la utilitat possible del nou espai de Caixa Catalunya en relació amb la ciutadania del barri del Raval i diferents col.lectius relacionats amb la salut mental. 2012.04.15

- Fundació Tot Raval. Nikosia és convocada com a referent en l’àmbit de la salut mental per formar part del grup de creació i desenvolupament del Pla de Salut Comunitaria al barri del Raval. Nikosia participa de tot el procés de més d’un any de treball entre entitats en reunions mensuals. Gener a desembre de 2012.

-Escola de Pau. Nikosia participa del programa de resolució de conflictes promogut per La Escola de Pau per a associacions del pla comunitari de salut del barri del Raval. Novembre de 2012.

-Institut La Salle-Horta. Ràdio Nikosia assessora alumnes de l’Institut per realitzar treballs de recerca sobre salut mental. 16/07/12

-Escola Massana-Barcelona. Estudiants del Curs d’Artteràpia de l’Escola Massana reben assessorament des de Ràdio Nikosia i des del Atelier d’Arts de Nikosia, participant diverses dies d’aquests espais. Aquesta practica forma part de la seva formació. Maig de 2012.

- Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d’un conveni de col · laboració permanent, estudiants d’Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona realitzen un treball sobre salut mental centrats en l’experiència de Nikosia. Reben assessorament dels redactors i professionals. 17/5/12.

- Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d’un conveni de col · laboració amb el Màster en Psicologia Social de la UAB, alumnes del màster realitzen pràctiques en els diferents dispositius de l’Associació Nikosia. 02/05/2012

- UB-Màster Oficial de Gestió Cultural. Nikosia, com experiència en salut mental i participació cultural, assessora a estudiants del Màster. 11/2012

- Ajuntament de Barcelona-Palau Alòs. Nikosia assessora i acompanya a membres del grup de joves del Palau Alòs que preparen un programa radiofònic sobre temàtiques joves. Acord de col·laboració amb el Palau Alós. 10/2012.

- Assessorament per nens de l’Escola Pia Sant Antoni. Estem treballant en un projecte d’assessorament perquè un grup de nens de l’Escola Pia Sant Antoni pugui realitzar un programa de ràdio.

- Assessorament Fundació Assis. Assessorament a futur programa de Ràdio realitzat per persones sense sostre de la Fundació Assis. Ja hem realitzat trobades per començar a parlar de la possibilitat de que persones sense llar, que participen de la Fundació Assis, realitzen un programa de ràdio. Nikosia acompanya i assessora en el procés.

- Universitat Rovira i Virgili- Conveni de col · laboració entre l’Associació Nikosia i els departament d’Infermeria i Antropologia de la URV. Alumnes de diferents assignatures vinculades a la temàtica de la salut mental i la participació sociocomunitària, visiten la ràdio i realitzen treballs d’investigació amb l’assessorament de membres del col · lectiu de Ràdio Nikosia.

- Universitat Rovira i Virgili- Conveni de col · laboració entre l’Associació Nikosia i els departaments d’Infermeria i Antropologia de la URV. Membres del col · lectiu Ràdio Nikosia ofereixen 3 classes especials en la carrera d’Infermeria. Temàtica: Què esperen els usuaris de salut mental dels infermers. 2012.02.02 a 2012.02.25

- Universitat Complutense de Madrid. Nikosia assessora sobre temàtiques de salut mental i estigma a un grup del postgrau de salut mental en situacions de violència política i catàstrofes de la Universitat Complutense i coordinat pel Grup d’Acció Comunitària-GAC- del Raval. El grup redacta un informe sobre l’estigma en salut mental a partir de la seva experiencia en Radio Nikosia i altres entitats. Març 2012.

-    Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Alumnes de teràpia ocupacional sol · liciten i reben l’assessorament de Ràdio Nikosia per a la realització de diferents treballs universitaris vinculats al món de la salut mental. 2012.04.11

-    Associació Navarra de Salut Mental -Navarra-Nikosia assessora el grup pertanyent al Programa d’Oci i Temps Lliure de ANASAPS. Assoc Navarra per a la salut mental. Estella. L’assessorament està vinculat al saber fer nikosiano en temes de salut mental, comunicació i cultura. Nikosia acompanya el naixement d’una nova emissora “nikosiana” a Navarra. 2012.03.14

-    Universitat Rovira I Virgili. A partir d’un conveni de col · laboració permanent Estudiants del Grau d’Infermeria de la URV, reben assessorament en l’àmbit de la salut mental i la participació comunitària per part dels participants de Ràdio Nikosia. En concret, els estudiants preparen un treball d’investigació titulat “La influència de les comunicacions i la tecnologia en la salut mental positiva” . 2/5/12.

-    Àlaba - Nikosia acompanya i assessora en el llançament d’una nova emissora Nikosiana a Àlaba. “Obre la teva ment” ja emet amb un equip format en part per membres de Nikosia. 2012.02.10 Veure: http://www.elcorreo.com/alava/v/20120205/alava/alava-tiene-radio-nikosia-20120205.html

-UAB: Nikosia participa amb una conferència de la formació del Master d’Adults en la asignatura de Salud Mental. 2012/12/13 Alumnes estimats 15 persones.

- ASAFES, programa Abre tu Mente, Alava, Vitoria. Un redactor nikosiano es convidat per assessorar al grup Abre tu Mente de Asafes perque formin la seva propia radio. http://www.elcorreo.com/alava/v/20120205/alava/alava-tiene-radio-nikosia-20120205.html. 5/2/2012.

- AEN-FEAFES: Radio Nikosia participa de la redacció de la primera guia per fomentar la participació dels usuaris de salut mental (guia PARTISAM) junt amb les asociacions més importants de l’Estat Espanyol.

Assessorament Educatiu Internacional

- Escola de Salut Pública de Rio Grande do Sul. Universitat de Rio Gran do Sul Brasil. A partir d’un conveni de col · laboració permanent entre l’Associació Nikosia i les entitats, 6 estudiants de la residència en Salut Pública (“Residência Integrada em Saúde Coletiva – Saúde Mental” – Grupo Hospitalar Conceição (GHC) realitzen una passantia de dos mesos a Ràdio Nikosia. Per a cada estudiant, un participant de Nikosia és designat com a tutor oficial que el guia i acompanya per les diferents instàncies i pràctiques de l’Associació. 10/03/2012

-    Escola de Salut Pública de Rio Grande do Sul. Universitat de Rio Gran do Sul Brasil. Una estudiant de la residència realitzen una passantia a l’Associació Nikosia. 01/09/2012

-    Escola de Salut Pública de Rio Grande do Sul. Universitat de Rio Gran do Sul Brasil. Dos nous estudiants de la residència realitzen una passantia a l’Assoc Nikosia. 02/10/2012

- Porto Alegre, Hospital de Clíniques-Brasil. Nikosia inaugura un nou acord de col · laboració amb el postgrau en salut mental al programa ‘Residència integrada Mutiprofesional en Salut’ de l’Hospital de Clíniques de Porto Alegre. Dues treballadores de l’Hospital, realitzen pràctiques d’un mes a Ràdio Nikosia. 2012.10.02

- Université Paris Est Créteil- Departament de Carrières Sociales de l’Universidad de Paris Est Créteil. Una professora d’ Educació Social d’aquesta universitat contacta amb Nikosia per realitzar una visita amb el seus alumnes animadors socioculturals per coneixer l’experiencia de  la associació. 12.2012

METODOLOGIA DE TREBALL

Tot l’any  2012. Totes les setmanes:

Dilluns:

-Taller de Periodisme escrit. Espai teóric i práctic. De 16 a 18 hs.

- Reunió de preparació dels diferents programes i intervencions en mitjans de comunicació. Reunió de grup. Assemblea. Resolució de problèmes. Producció general de les diferents activitats de Ràdio Nikosia. De 18hs a 20:30hs. Participen aproximadament 20 redactors i 4 professionals.

- Preparació i debat al voltant del Fòrum Actiu de Ràdio Nikosia.

- Taller d’introducció a la ràdio i a la locució per a nous redactors.

Dimarts: -Reunions individuals d’acompanyament i assessorament amb els diferents redactors participants.                 -Reunions amb entitats que busquen coneixer el funcionament de l’associació i son rebudes a la seu del Convent. - Taller d’arts plàstiques. Seu del Convent, de 15 a 18hs. Adreçat a participants de Nikosia i al públic en general. Participen: 20 persones (85% nikosians).

Dimecres: – Realització i emissió de programa en Contrabanda FM. Programa Ràdio Nikosia. De 15hs a 19hs. Participen: entre 20 i 35 persones cada dimecres (90% nikosians). Cobertura: Barcelona.                            - Producció, preparació i participació de Ràdio Nikosia al programa “La Ventana” Cadena Ser. De 17:30hs a 18:30hs. Participen dos redactors de Nikosia. Cobertura: estatal.                                               -Producció i realització de la participació nikosiana per a Ràdio Sis Punt, Reus. Dos redactors debaten sobre un tema d’actualitat vinculat a la salut mental. Reus. Tarragona.

Dijous: -Taller de Ioga. Enfocat a persones amb problèmes de mobilitat, obesitat i/o dificultats de moviment però obert a tot el públic. Seu del Convent, de 15hs a 17:30hs. Participen: entre 10 y 20 persones (85% nikosians). - Taller de Teatre social. Seu del col·lectiu Pallapupas. 18 a 20hs. Participen 20 persones (90% nikosians).

Divendres: – Producció, preparació i participació de redactors de Nikosia al programa “El Fill de la Troca” Ràdio Rubí. 16hs a 17hs.                                                                                                                       - Producció, preparació i participació de redactor de Nikosia al programa “El Refugio” de Radio La Mina. Dissabte de 11hs a 12hs.                                                                                                                   - Producció, preparació i participació de redactor de Nikosia al programa “Catalunya sin barreras”. Radio Estel. Divendres de 19hs a 21hs

-Tot l’any durant els dies dilluns, dimecres i divendres a la seu de l’entitat: quatre hores de treball de consolidació de la nova entitat. Tasca que es realitza a partir d’un treball d’acompanyament i seguiment de cadascun dels redactors de cara a consolidar el seu espai en la ràdio i en els diferents tallers, el seu estar en relació dels unes als altres companys, els detalls de les seves activitats individuals dins del programa global de l’entitat. És una sort d’acompanyament terapèutic fora de la dimensió clínica. Aquest treball ho realitzen una psicòloga, un arteterapeuta, un antropòleg especialitzat en salut mental i els mateixos nikosians; entre tots acompanyen el procés, realitzant una contenció terapèutica, recolzant i contribuint en l’elaboració i producció de les participacions.

TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

L’Associació Socio Cultural Ràdio Nikosia té la seva seu en l’equipament Municipal Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Treballa en xarxa i cooperació permanent amb les següents entitats (amb la majoria d’elles s’ha signat un acord formal de col·laboració):

 • Departament de Serveis Socials del Casc Antic
 • Centre de Salut Mental Ciutat Vella.
 • Centre Cívic Convent de Sant Agustí
 • Comissió de persones amb discapacitat del Casc Antic. (Pla comunitari)
 • Ajuntament de Barcelona
 • Associació Cultural Ràdio Contrabanda
 • GATS: Cooperativa d’activitats culturals
 • Cooperativa Aixec/Somart
 • Fundació Tot Raval
 • Institut Català d’Antropologia (ICA)
 • Diputació de Barcelona
 • Universitat Rovira I Virgili, Tarragona
 • Universitat Ramón Llull
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universidad Metropolitana de México
 • Universidade Federal do Rio Gran do Sul, Programa de Pós-Graduação em

Educação, Nucli EducaSaúde, Porto Alegri, Brasil.

 • FECAFAMM. (Federació d’associacions de familiars i malalts mentals)
 • FEAFES (Federación Española de Familiares y Enfermos Mentales)
 • Fundació Congrés Catalá de Salut Mental.
 • Fundació Ribermusica
 • Federació Plataforma d´Entitats de persones amb discapacitat del districte

de Les Corts

 • La Otra Psiquiatría
 • AEN Asociación Española de Neuropsiquiatría
 • ELP Escuela Lacaniana de Psicoanálisis.
 • Asociación Umbral
 • Plataforma Stop-DSM
 • Asociación Hierbabuena (Salut Mental Oviedo)
 • SARAÜ Oci inclusiu
 • ANESM Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental
 • Comissió de Persones amb discapacitat del districte de Ciutat Vella
 • Cadena Ser
 • El Terrat Produccions
 • Com Ràdio
 • Radio Rubí
 • Ràdio Chango (Cooperativa cultural)
 • Sis Punt Ràdio
 • Pallapupas – Pallassos d’Hospital
 • Forn de Teatre. Pa Tothom
 • Col·lectiu Obertament (Alacant).
 • Companyia Bojos pel Teatre (Alacant)
 • Ràdio La Colifata. (Argentina)
 • Ràdio Potència Mental. (Porto Alegre, Brasil)
 • Espai Art Obert/ Susoespai
 • Museu Picasso
 • Associació Mescladís-Fundació Ciutadania Multicultural
 • Generalitat de Catalunya-(ICASS) -Departament de Benestar Social i

Família

 • Generalitat de Catalunya – Departament de Salut
 • UNIMM-Obra Social
 • Asociación Grundvigt-Projecte Sovo- Inglaterra

Aquestes col·laboracions es fan efectives de diverses maneres a través dels diferents subprojectes de la ASCRN. Per exemple: dels tallers nikosianos participen usuaris/es de Centres de Salut Mental de diferents districtes de Barcelona que són derivats dels respectius serveis o dels departaments de serveis socials, particularment dels Centres del Casc Antic. Del taller de teatre participen persones no diagnosticades de la FECAFAMM (Federació de Familiars de Malalts Mentals). Amb les universitats i instituts s’organitzen anualment xerrades de sensibilització. etc. Amb la Fundació Tot Raval, Nikosia treballa en el disseny de les polítiques de salut mental del barri del Raval. Amb la Fundació Congrés Català de Salut Mental, s’organitzen congressos, xerrades i tallers de sensibilització, etc.

Amb la col·laboració de:

ASSOCIACIÓ SOCIO CULTURAL RADIO NIKOSIA

C/Comerç 36 – (08003) Barcelona

info@radionikosia.org

www.radionikosia.org